انتخاب و سفارش محصول
پرداخت آنلاین وجه محصول
دانلود محصول در همان لحظه
شرايط و قوانين فروشگاه

شرايط و قوانين فروشگاه

  • محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
  • بعد از انتخاب محصول خود ، مي توانید با زدن دکمه " پرداخت آنلاين " محصول مورد نظر را خريداري كنيد.
  • محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
  • بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد .
  • برای پشتیبانی آنلاین و پرسش و پاسخ با در ارتباط باشید.
  • عزیزانی که بعد از دانلود مشکل باز نشدن فایل را دارند لطفا آموزش قسمت را مشاهده و اجرا کنند.

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با استفاده از منحنی‌های شکنندگی

197,000 تومان
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با استفاده از منحنی‌های شکنندگی

فرمت: DOC
تعداد صفحات: ۱۱۱ صفحه
رشتــه : عمران

بصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده چاپ میباشد.

توضیحات:

 

چکیده

هدف اصلی از طراحی سازه های ساختمانی تأمین اهداف سطوح عملکردی در رده های مختلف بر اساس آئین نامه های موجود می باشد. در رسیدن به این هدف بررسی احتمال آسیب پذیری
قاب های خمشی فولادی با استفاده از منحنی های شکنندگی روش مناسبی می باشد. در این مطالعه ۱۶ عدد قاب خمشی فولادی با مشخصات هندسی، منطقه ای و زلزله ای مختلف با استفاده از آئین نامه های ۲۸۰۰ و فولاد ایران طراحی گردیده و با انجام تحلیل های فزاینده دینامیکی در رده‌های مختلف PGA با شتاب نگاشت های مختلف، بیشینه جابجایی تغییر مکان بین طبقه ای را به دست آوردیم. با انجام عملیات آماری و تعیین محدوده های شکست (انحراف معیار) احتمال آسیب پذیری یا فراگذشت از مقادیر فوق الذکر را بررسی نموده و با یکدیگر مقایسه نموده ایم. در مقام مقایسه از قاب هایی استفاده شده که در آنها، افزایش طول دهانه، بار زنده و مرده و شتاب مبنای طرح عامل تنوع قاب ها می باشد. در ارزیابی های انجام شده مشاهده گردید افزایش بار مرده و زنده همچنین افزایش طول دهانه باعث افزایش احتمال آسیب پذیری قاب می گردد ولی در مورد افزایش شتاب مبنای طرح این افزایش احتمال، کمتر می باشد. در پایان  با معادل کردن PGA طیف پاسخ شتاب نگاشت ها با طیف ۲۸۰۰ ملاحظه گردید که احتمال آسیب پذیری (فراگذشت) برای قاب های ۳ و ۵ طبقه و تا حدودی ۸ طبقه منطقی تر به نظر می رسد ولی برای قاب های ۱۲ طبقه این احتمال بسیار زیاد می باشد.

واژگان کلیدی : سطوح عملکرد، آسیب پذیری، قاب های خمشی فولادی، منحنی های شکنندگی، تحلیل فزاینده دینامیکی، بار مرده و زنده، شتاب نگاشت

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

چکیده———————————————————————- ۱

فصل اول « مقدمه »

۱-۱ مقدمه——————————————————————- ۳

۱-۲- بیان مسئله————————————————————– ۴

۱-۳ اهداف و فرضیات تحقیق—————————————————- ۶

۱-۳-۱ هدف کلی————————————————————– ۶

۱-۳-۲ فرضیه اصلی ———————————————————– ۶

۱-۳-۳ فرضیه فرعی ———————————————————– ۶

فصل دوم « تاریخچه و ادبیات فنی »

۲-۱ منحنی های شکنندگی—————————————————– ۸

۲-۲ تاریخچه تولید منحنی های شکنندگی—————————————– ۸

۲-۳ کاربرد منحنی های شکنندگی———————————————— ۱۲

۲-۳-۱ منحنی های شکنندگی و تحلیل خطر—————————————- ۱۲

۲-۳-۲ سطوح آسیب———————————————————– ۱۳

۲-۴ تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA)———————————————- 14

۲-۴-۱ رابطه آماری منحنی های شکنندگی—————————————– ۱۶

۲-۵ ترکیب منحنی های شکنندگی———————————————– ۱۶

۲-۵-۱ منحنی های شکنندگی توسعه داده شده————————————- ۱۸

۲-۶ محدوده های عملکرد——————————————————- ۱۹

۲-۷ روش ارزیابی منحنی های شکنندگی——————————————- ۲۴

۲-۷-۱ روش شبیه سازی برای حرکات زمین—————————————- ۲۷

۲-۷-۲ مدل سازی ساختمان های بلند و عدم اطمینان مصالح————————— ۲۸

۲-۸ توسعه منحنی های شکنندگی———————————————— ۳۰

۲-۹ روش های تولید منحنی های شکنندگی—————————————- ۳۴

۲-۹-۱ منحنی شکنندگی و نوع آنالیز———————————————- ۳۴

۲-۹-۱-۱  به کمک تحلیل های تاریخچه زمانی و تحلیل دینامیکی غیرخطی————– ۳۴

۲-۹-۱-۲ روش MPA———————————————————- 35

۲-۹-۲ منحنی شکنندگی و تعیین محدوده شکست———————————– ۳۵

۲-۱۰ منحنی شکنندگی و سطوح عملکرد—————————————— ۳۶

۲-۱۰-۱ احتمال شکست یا فراگذشت (محور قائم منحنی شکنندگی)——————— ۳۷

فصل سوم « مدل سازی و ترسیم منحنی های شکنندگی »

۳-۱ مدل سازی————————————————————— ۴۰

۳-۱-۱ مشخصات هندسی——————————————————- ۴۰

۳-۱-۲ مشخصات بارگذاری—————————————————— ۴۱

۳-۱-۳ مشخصات منطقه ای—————————————————– ۴۲

۳-۱-۴ خصوصیات مصالح——————————————————- ۴۳

۳-۱-۵ آئین نامه ها———————————————————— ۴۳

۳-۲ طراحی—————————————————————— ۴۴

۳-۲-۱ کنترل پارامترهای طراحی در ETABS————————————— 44

۳-۲-۲ کلیاتی در مورد نرم افزار perform 3D ————————————– 45

۳-۲-۳ مدل سازی در perform 3D———————————————– 46

۳-۲-۴ روند مشخص کردن اجزاء————————————————- ۴۶

۳-۳ روابط F-D (نیرو – تغییر مکان)———————————————– ۴۶

۳-۳-۱ روابط F-D در perform————————————————– 47

۳-۳-۲ روابط دوخطی و E-P-P (الاستیک – پلاستیک کامل)————————— ۴۸

۳-۳-۳ سختی موازی اضافی—————————————————– ۴۸

۳-۳-۴ حالت های حدی و نسبت های کاربردی————————————– ۴۹

۳-۳-۵ انواع حالت های حدی—————————————————- ۵۰

۳-۴ حالت های بار دینامیکی زلزله———————————————— ۵۰

۳-۴-۱ رکوردهای زلزله——————————————————— ۵۰

۳-۴-۲ تحلیل دینامیکی فزاینده IDA در PERFORM——————————- 52

۳-۴-۳ میرایی—————————————————————- ۵۳

۳-۵ مدل سازی تیر و ستون—————————————————– ۵۳

۳-۵-۱ المان تیر————————————————————– ۵۳

۳-۵-۲ المان ستون———————————————————— ۵۴

۳-۵-۳ المان چشمه اتصال—————————————————— ۵۴

۳-۵-۴ ناحیه صلب انتهایی (End Zone Component)——————————– 56

۳-۶ مراحل کلی تهیه منحنی شکنندگی——————————————- ۵۶

۳-۷ ترسیم منحنی های شکنندگی———————————————— ۵۸

۳-۷-۱ منحنی شکنندگی قاب های سه طبقه—————————————- ۵۸

۳-۷-۱-۱ منحنی شماره ۱ —————————————————— ۵۸

 

 

فصل چهارم « ارزیابی منحنی های شکنندگی »

۴-۱ خلاصه مقایسه منحنی های شکنندگی—————————————– ۶۲

۴-۱-۱ قاب ۳ طبقه———————————————————— ۶۲

۴-۱-۱-۱ بررسی افزایش طول دهانه از L=4m به L=6m—————————— 62

۴-۱-۱-۲ بررسی افزایش بار مرده و زنده به ترتیب از ۵۰۰ و ۲۰۰ به ۷۰۰ و ۵۰۰ ———— ۶۲

۴-۱-۱-۳ بررسی افزایش شتاب مبنای طرح منطقه ای از A=0/25 به A=0/35 ———— 63

۴-۱-۲ قاب ۵ طبقه———————————————————— ۶۴

۴-۱-۲-۱ بررسی اثر افزایش طول دهانه از L=4m به L=6m————————— 64

۴-۱-۲-۲ بررسی اثر افزایش بار مرده و زنده قاب ۵ طبقه از ۲۰۰ و ۵۰۰ به ۵۰۰ و ۷۰۰ کیلوگرم بر متر مربع    ۶۵

۴-۱-۲-۳ بررسی اثر افزایش شتاب مبنای طرح از A=0/25 به A=0/35——————- 66

۴-۱-۳ قاب ۸ طبقه———————————————————— ۶۷

۴-۱-۳-۱ بررسی افزایش طول دهانه از L=4m به L=6m—————————— 67

۴-۱-۳-۲ بررسی افزایش بار مرده و زنده به ترتیب از ۵۰۰ و ۲۰۰ به ۷۰۰ و ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مربع  ۶۷

۴-۱-۳-۳ بررسی افزایش شتاب مبنا طرح از A=0/25 به A=0/35 ———————- 68

۴-۱-۴ قاب ۱۲ طبقه———————————————————– ۶۸

۴-۱-۴-۱ بررسی افزایش طول دهانه قاب از L=4m به L=6m————————– 68

۴-۱-۴-۲ بررسی افزایش بار مرده و زنده به ترتیب از ۵۰۰ و ۲۰۰ به ۷۰۰ و ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مربع  ۶۹

۴-۱-۴-۳ بررسی افزایش شتاب مبنا طرح از A=0/25 به A=0/35———————– 69

۴-۲ بررسی افزایش تعداد طبقات در احتمال فراگذشت——————————– ۷۰

۴-۲-۱ در حالت طول دهانه ۴ متر———————————————— ۷۰

۴-۲-۲  در حالت بار زنده و مرده به ترتیب ۵۰۰ و ۷۰۰ کیلوگرم بر متر مربع ————– ۷۱

۴-۲-۳  در حالت شتاب مبنای طرح A=0/35————————————— 72

۴-۲-۴ طول دهانه L=6m——————————————————- 73

۴-۳ منحنی های IDA حاصل از مجموعه تحلیل ها———————————– ۷۴

۴-۴ نمودار تغییرات دریفت طبقات باافزایش شدت زلزله در آنالیز دینامیکی فزاینده——— ۷۶

فصل پنجم « نتیجه گیری »

۵-۱ ارزیابی طیف ۲۸۰۰ و طیف میانگین حاصل از ۱۴ شتابنگاشت———————- ۷۸

۵-۲ نتایج——————————————————————– ۸۲

منابع———————————————————————— ۸۴

 

» ايميل خود را صحيح وارد كنيد. بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
» بعد از درج ايميل بر روي گزينه "خريد آنلاين محصول" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .
» درج شماره تلفن همراه در مواقع لزوم فرآیند پیگیری خرید را ساده تر می کند .

ارسال نظر برای این مطلب

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده

اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کنید.

لامپ رشد گیاه | بازار ال ای دی