انتخاب و سفارش محصول
پرداخت آنلاین وجه محصول
دانلود محصول در همان لحظه
شرايط و قوانين فروشگاه

شرايط و قوانين فروشگاه

  • محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
  • بعد از انتخاب محصول خود ، مي توانید با زدن دکمه " پرداخت آنلاين " محصول مورد نظر را خريداري كنيد.
  • محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
  • بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد .
  • برای پشتیبانی آنلاین و پرسش و پاسخ با در ارتباط باشید.
  • عزیزانی که بعد از دانلود مشکل باز نشدن فایل را دارند لطفا آموزش قسمت را مشاهده و اجرا کنند.

پایان نامه بررسی اوقات فراقت دانش آموزان

197,000 تومان
پایان نامه بررسی اوقات فراقت  دانش آموزان

فـرمت: DOC
تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه
رشتــه : تربیت بدنی- علوم تربیتی

بصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده چاپ میباشد.

توضیحات:

 

 

 

بیان مساله

موضوع تحقیق عبارت از دستیابی به نظرات جامعه تحقیق پیرامون جنبه های کمی وکیفی گذران ایام فراغت و تعیین مقدار زمان اوقات فراغت دانش آموزان دوره متوسطه منطقه سرولایت، مسایل و روشهای مورد استفاده، پیدا کردن موانع موجود،تاثیرات شرایط اجتماعی بر اوقات فراغت،تعیین عواملی که دارای اثرات مثبت در نحوه گذران اوقات فراغت می باشد،نهایتا دستیابی به پیشنهاد ها و انتظارات افراد جامعه تحقیق.

مقدمه :

مفهوم اوقات فراغت و تمایز آن با اوقات کار و تلاش و نیازهای عادی

فراغت در لغت به معنای آسودگی و آسایش و آسوده شدن از کار روزانه معنی شده است عبارتست از رهایی موقت از کار و اشتغالات زندگی برای کسب آرامش و آسایش بیشتر . انجمن بین المللی جامعه شناسی فراغت را اینگونه تعریف نموده است:

فراغت عبارت است از مجموعه ای از اشتغالات که فرد به میل برای استراحت یا تفریح و یا به منظور توسعه ی آگاهی ها و فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزامات شغلی ,خانوادگی, مذهبی, اجتماعی بدان می پردازد. همان طور که از تعاریف بالا بر می آید فراغت , بیکاری و بیکارگی نیست بلکه نوعی فعالیت را شامل می شود که حتی ممکن است مهمترین و دشوارترین فعالیت ها باشد در حقیقت آنچه موضوع فراغت را مهم و تاثیر آن را با اهمیت می سازد پرداختن داوطلبانه و خارج از الزام و جبر به انجام کاری می باشد که باعث آرامش و رضایت درونی فرد می گردد. جالب است که بدانیم بسیاری از اختراعات و اکتشافات بشری که به وسیله ی دانشمندان و متفکران صورت گرفته است محصول تفکر و قوه ابتکار وخلاقیتی است که در زمان فراغت حاصل شده است. مربیان و روانشناسان و جامعه شناسان در تعریف مفهوم ایام فراغت دیدگاههای متفاوتی را مطرح ساخته اند.۷ دکتر “جی بی نیش” در کتاب فلسفه فراغت و تفریحات سالم در تعریف فراغت می گوید”فراغت مربوط به اوقاتی از زندگی انسان می شود که از کار کردن آزاد است و یا در خواب نیست و تفریحات سالم مربوط به نحوه استفاده و برداشت از این فراغت است.”۸ “دومازیه” جامعه شناس فرانسوی و مولف کتاب “به سوی یک تمدن فراغت”در خصوص اوقات فراغت می گوید :اوقات فراغت مجموعه فعالیت هایی است که شخص پس از ارزیابی از تعهدات و تکالیف شغلی , خانوادگی و اجتماعی به میل و اشتیاق به آن می پردازد و غرضش استراحت , تفریح, توسعه دانش , یا به کمال رساندن شخصیت خویش, به ظهور رساندن استعدادها, خلاقیت ها و یا بالاخره بسط مشارکت آزادانه در اجتماع است.۹ دومازیه سه کار کرد برای ایام فراغت ذکر می نماید:

استراحت به منظور رفع خستگی, جبران صدمات جسمانی و روانی ناشی از هیجانات مداوم کار.

تفریح به منظور رفع خستگی ناشی از یکنواختی وظایف روزانه در کارگاه , اداره یا منزل .

رشد شخصیت زیرا فراغت انسان را از کارهای روز مره وقالبهای یکنواخت کاری و قالبی شدن امور روزانه می رهاند استعدادهای بدنی و ذهنی فرد را پرورش می دهد و از همین طریق در شکل گیری شخصیت فرد موثر خواهد شد .برای خانواد ه هایی که اصرار دارند فرزندانشان در اوقات فراغت باز هم به کار درسی بپردازند و نیز افراد بزرگسالی که کار مداوم و بدون وقفه را به منظور تحصیل درآمد بیشتر انتخاب می کنند توجه به نکات زیر ضروری می نماید.

رهایی از تعهدات و تکالیف شغلی و خانوادگی و اجتماعی به سورت رسمی.

پرداختن به اموری که مطبوع طبع است و ساعات تهی بیکاری را پر می کند.

“به طور کلی می توان اوقاتی از زندگی کودکان و نوجوانان را جزء اوقات فراغت آنها محسوب داشت که صرف رفتن به مدرسه یا انجام تکالیف مدرسه درخانه یا اجرای فرمان بزرگترها و احیانا کار اقتصادی نشود و این اوقات بگونه ای سپری شود که به دلخواه و از روی رضایت انجام پذیرد و سرانجام به ارضای تمایلات ایشان بینجامد . به این ترتیب بیکاری یا مدرسه نرفتن و یا هر نوع ضابطه ای که فرد را ملزم به اجرای آن باشد شامل اوقات فراغت وی نمی شود.۱۰ در اینجا بد نیست مفهوم فعالیتهای فوق برنامه نیز روشن گردد.”فعالیتهایی که به کلاس و حتی گاهی به مدرسه محدود نیست و بیش از هر عامل دیگر از میزان علاقه و تجربه و قدرت ابتکار معلم و دانش آموزان متاثر می گردد”فعالیتهای فوق برنامه”یا “فعالیتهای غیر رسمی”نامیده می شود.۱۱ ” متخصصان تعلیم و تربیت این اصل مسلم را دریافته اند که تربیت غیر مستقیم(غیر رسمی)موثرتر از تربیت مستقیم(رسمی)است و محیطها و عواملی که خود کودکان و نوجوانان انتخاب می کنند بیش از محیطها و عوامل تحمیلی در رفتار ایشان موثر است . فعالیتهای فوق برنامه چنانچه با هدف برنامه ریزی معین تدوین یابد رشد تکامل شخصیت فرد تفریح سالم و سازنده , تسهیل رشد و تکامل اجتماعی, تکمیل و پر مایه ساختن برنامه تحصیلی, رعایت تفاوتهای فردی در رغبت ها , اجتماع دانش آموزان و برقراری روابط سود بخش میان معلم و محصل و تامین هدفهای تربیت جدید را به دنبال دارد.

 

اهداف اختصاصی:

۱-تعیین ساعات فراغت جامعه تحقیق.

۲-مشخص نمودن وسایل و روشها و فعالیت های مورد استفاده در اوقات فراغت.

۳-تعیین کردن موثرترین وسایل و امکانات و بهترین شیوه های گذران اوقات فراغت.

۴-تعیین کردن روشها و وسایل نا مناسب و یا کم کردن اهمیت متداول در گذران اوقات فراغت

۵-مشخص نمودن میزان رضا یت از گذران اوقات فراغت.

۶-تعیین نمودن موانع موجود در گذران اوقات فراغت.

۷-تعیین و تبیین نقش والدین در گذران اوقات فراغت فرزندانشان.

۸- ترسیم انتظارات افراد جامعه تحقیق از مسئولین.

روش تحقیق

در این تحقیق از روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استفاده شده است.

جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری این تحقیق ۱۰۵ دانش آموز دختر و ۱۰۵ دانش آموز پسر مقطع دبیرستان منطقه سرولایت.


روش نمونه گیری

بصورت تصادفی سیستماتیکاز ۳ دبیرستان دخترانه تعداد ۱۰۵ نفر و از ۳ دبیرستان پسرانه تعداد ۱۰۵ نفر انتخاب شد

روش جمع آوری اطلاعات

جهت جمع آوری اطلاعات،از یک پرسشنامه۱۹ سئوالی استفاده شد.از ۲۱۰ پرسشنامه تهیه شده۱۰۵ نسخه بین پسران و ۱۰۵ نسخه بین دختران توزیع شد….

 

 

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

نیاز به اوقات فراغت

الف : اوقات فراغت و بهداشت روان

ب : اوقات فراغت و خلاقیت

ج : اوقات فراغت و توسعه مهارتهای شناختی

د : اوقات فراغت و تقویت مهارتهای حصی ، حرتی و فعالیتهای ورزشی

ه : اوقات فراغت و اصلاح رفتار و تعالی شخصیت

و : اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی

برنامه های ضروری

برنامه ریزی برای اوقات فراغت

اهداف اختصاصی

روش تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آآموزان دوره متوسطه

نتیجه گیری

منابع و پی نوشت

 

 

 

» ايميل خود را صحيح وارد كنيد. بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
» بعد از درج ايميل بر روي گزينه "خريد آنلاين محصول" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .
» درج شماره تلفن همراه در مواقع لزوم فرآیند پیگیری خرید را ساده تر می کند .

ارسال نظر برای این مطلب

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده

اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کنید.

لامپ رشد گیاه | بازار ال ای دی